Hala Angsakit

Ma sa ya a ko ay ma sa ya ka hit hin di ha la ta da hil a ko ay na ka si ma ngot na na man sa u pu anTULDOK pe ro si nu nga ling daw a ko ka ya wa lang ha la gaTULDOKBAGONGPANGUNGUSAPMabilisakomagtayphanggangsanawwalanyungmgaspacs. Gusto kong maging lider ng hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ano kaya. BLANGKO BLANKGO BLANGKO BLANGKO BLANGKONG ESPASYO. Espanya. Masarap don ang empanadang Ilocos. Brrrrooooomm! Bus. BrrrrroooooooooooommmmmmmmmmSTOPOVER
brooooooooooooooooooooooooooommmmmmSTOPOVERbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmSTOPOVER ULIT—-paulitUlitulitulitulit. Nagpatuli daw sana ako ng maaga. Ba ka ma aga sa na a kong na tu to ng pag i BIIIIIIIIIIIIG atbakatumngkd. Maaaring nahuli ko Sana! Sya! Tangi! Ko! Lang! Namang! Sinta! !.!.!.!.!. >>>>>>>>>Labas na>>>>>>>>>>>>>>>>>>>hanapin ang>>>*&^%^$#^PINTO)(&(*&%^$&#. lika. dito tayo. akap. BAKA gusto mo lang na man. di ba? TikatakatikatakatikatakailangangmagbuhatnitongARAW-ARAW-ARAW-ARAWat magpamulsa. Angsaraaaaaaaaaaaaaaaap? Ba? Paraiso.Ya.TA.E.Angdikitttnakadiktsspatosk. yaaaAAAAAAAAAKKKKK* BOOM BOOM BOOM KABOOM —————tuuuut———dugDug———-DUGdug——–dug———-dg——d——–patay.

2 Comments

Filed under Poems

2 responses to “Hala Angsakit

  1. magnifika

    Dapat kasi hindi na pinapaabot ng college ang pagpapatuli. Hahahahahaha. Chareng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s