Piraso Pagkatapos ng Pitong Pagsisimula

Sa kauna-unahang pagkakataon, aaminin ko, blangko ang kokote ko.

Pero kanina, lumabas tayo, nagyosi ka, tapos napatitig ako sa’yo.

Ngayon, isa na lang ang laman ng kokote ko.

Yung higante mong ngiti at yung nakakapanghina mong mukha

Na hindi ko makakalimutan hanggang mamaya pag nasa Laguna na tayo,

Hanggang bukas ‘pag nagbanta ulit ang kokote ko na maging blangko.

2 Comments

Filed under Love

2 responses to “Piraso Pagkatapos ng Pitong Pagsisimula

  1. magnifika

    Aba’y poet ka pala e! Hahaha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s