Gunaw

20121220-213903.jpg

Gunaw.

Uulan ng apoy
Malulusaw
Lalamunin ng lupa
Mahuhulog nang mahuhulog

Sayo.

Hatol.

Deliberasyon ng mga poon
Sa hukuman ng wakas
Ng panahon; lilitisin,
Titimbangin

Sa harap mo.

Tadhana.

Sinulat magmula pa noong una
Di maaaring baguhin o isuka
Kahit gaano ka ninanais
Tinitiis, nagkukubli

Sa mga huling sandali.

Gunaw.

Uulan ng apoy
Malulusaw
Lalamunin ng lupa
Magpapatihulog nalang ng walang laban

Sayo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close