Gunaw

20121220-213903.jpg

Gunaw.

Uulan ng apoy
Malulusaw
Lalamunin ng lupa
Mahuhulog nang mahuhulog

Sayo.

Hatol.

Deliberasyon ng mga poon
Sa hukuman ng wakas
Ng panahon; lilitisin,
Titimbangin

Sa harap mo.

Tadhana.

Sinulat magmula pa noong una
Di maaaring baguhin o isuka
Kahit gaano ka ninanais
Tinitiis, nagkukubli

Sa mga huling sandali.

Gunaw.

Uulan ng apoy
Malulusaw
Lalamunin ng lupa
Magpapatihulog nalang ng walang laban

Sayo.

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s